ΑΥΤ/ΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

Προγραμματιστής ποτίσματος LOGICA
Εξαιρετικής ευκολίας και ευελιξίας για την παροχή της απαιτούμενης ποσότητας νερού σε κάθε φυτό, την κατάλληλη στιγμή, σταγόνα-σταγόνα.
Προγραμματιστής ποτίσματος TEMPO SELECT
Εξαιρετικής ευκολίας και ευελιξίας για την παροχή της απαιτούμενης ποσότητας νερού σε κάθε φυτό, την κατάλληλη στιγμή, σταγόνα-σταγόνα.
Σύστημα ποτίσματος χωρίς παροχή νερού IDRIS 8055
Ενα αποκλειστικό σύστημα ποτίσματος με κοινά πλαστικά μπουκάλια 1, 1,5, 2, 5Lt ή ένα δοχείο νερού ειδικού σχεδιασμού για αυτόματο πότισμα φυτών σε γλάστρα.
Σύστημα ποτίσματος με κοινά πλαστικά μπουκάλια IDRIS 8057
Ενα αποκλειστικό σύστημα ποτίσματος με κοινά πλαστικά μπουκάλια 1, 1,5, 2, 5Lt ή ένα δοχείο νερού ειδικού σχεδιασμού για αυτόματο πότισμα φυτών σε γλάστρα.